Tasarımı Kaydet  Kapat

Duyurular / Önemli Duyurularımız

Deprem Risk Raporu İçin Hazırlamanız Gerekli Belgeler

Deprem Risk Raporu İçin Hazırlamanız Gerekli Belgeler

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için Binanız için Bakanlıkça lisanslandırılmış Bakanlık Yetkili Kuruluşuna başvurarak binanızı için Deprem Risk Raporu hazırlatmanız yeterlidir. Deprem Risk Raporu alabilmeniz için  1 binadan 1 kşinin başvuruda bulunması kanunen yeterli olup bina ortak kararına gerek yoktur. Bakanlıkça Lisanslandırılmış Kuruluş olmayan şirketlerce hazırlanmış Deprem Risk Raporunun hiçbir geçerliliği yoktur.

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER,
İlgili Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak binanıza ait statik ve/veya mimari proje temin edilir;

 • İlgili Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem rölöve projesi tarafımızdan hazırlanacaktır.
 • Varsa Binanız için daha önce almış olduğunuz teknik raporlar;
 • Bakanlık Lisanslı Kuruluşu
 • Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)
 • Tapudan Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge

Bu Belgeler ile örnek dilekçeyi doldurarak Bakanlık Yetkili Kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzda binanız için çalışmalara hemen başlanacaktır.

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN BİNANIZDA YAPILACAK TEKNİK ÇALIŞMALAR;
 • Binanızın Projesine göre yerinde tespiti;
 • Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması;
 • Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması;
 • Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
 • Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;
 • Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;
 • Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması;
 • Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi
 • Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.
 • Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa tarafımızdan teslim edilmekte diğer 1 nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilmektedir.

Kısaca Kentsel Dönüşüm Kanunu Anlatmak Gerekirse;
Kentsel Dönüşüm Kanun ile eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, deprem hasarlı, kaçak binalarınız için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıca Lisanslandırılmış Bakanlık Yetkili Kuruluşuna başvuruda bulunup Deprem Risk Raporu alarak binalarınızı yaşanabilir, depreme dayanıklı olarak yeniden inşaa edebilirsiniz.  Bunun için BELEDİYE'ye başvurmanıza, TOKİ'yi veya DEVLET'i beklemenize gerek yoktur.

DEPREM RİSK RAPORU NASIL ALIRIM?
BAKANLIK LİSANSLI ŞİRKETİNE arsa tapusu veya daire tapunuz (kat mülkiyet yada kat irtifaklı) ile, 1 binadan 1 kişinin başvuruda bulunması yeterlidir.

BİNAMIZDA 2/3 ÇOĞUNLUK SAĞLADIĞIMIZDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE BİNAMIZI YENİLEYEBİLİR MİYİZ?

Kentsel dönüşümden yararlanmanın ilk adımı binanız için Deprem Risk Raporu almaktadır. Bina Deprem Risk Raporunun Bakanlıktan onayı çıktıktan sonra bina malikleri hisse bazında 2/3 oranında çoğunluk ile Binalarının yeniden inşaası, bina inşaatını kime yaptıracakları, daire paylaşımları, ne zaman binalarını inşaa ettireceklerine, kentsel dönüşüm kredisi veya kira yardımı kullanıp kullanmayacaklarına, kat karşılığı binayı yaptırmaya BİNA ADINA KARAR VEREBİLİRLER.